Tarkan mağarada sevgilisi ile sevişiyormuş Bizans Ordusu gelmiş ve Tarkan kurda:
- Atıl kurt demiş. Kurt da:
- Hep atıl hiç katıl demiyorsun, demiş:) ......
Bir gün almanyaya 2 tane heykel yapmışlar.Biri Türk biri alman heykeli.Heykellerden Tük olanın üstü eski ve bir elinyle ekmek yiyor diğer eliyle si.... ttuyor..Alman heykel ise daha asil ve Türklerin durumu ifa ......